Козаки Запорізька січ

 
 

Козаки Запорізька січ
ТРАХТЕМИРІВСЬКА [ТЕРЕХТЕМИРІВСЬКА] СОТНЯ 
(1648-1782 pp.)

==============================================

Tpaxтемирів належить до старих козацьких центрів, відомих ще з кінця XVI ст. Від початку XVII ст. це був центр українського реєстрового козацтва. В 30-х pp. XVII ст. тут сформувався Канівський козацький полк, на території якого знаходився і Трахтемирів. Тому козацький військовий загін армії Б. Хмельницького утворився у ньому ще на початку 1648 р. Як адміністративно-військовий підрозділ Канівського полку Трахтемирівська сотня юридично оформлена за Зборівським трактатом у жовтні 1649 р. у кількості 167 козаків. Протягом 1649-1667 pp. була у складі Канівського полку. 

Після Андрусівської угоди Трахтемирів, хоч і лежав на правому березі Дніпра, відійшов до Росії і був включений разом з околицею та лівобережними селами, біля Трахтемирів ської переправи через Дніпро, до Переяславського полку. У його складі сотня перебувала від 1667 р. і до ліквідації у 1782 р. Відтак її населені пункти увійшли до Переяславського повіту Київського намісництва. 
Сотенний центр: містечко Трахтемирів [Терехтемирів], нині - село Переяслав-Хмельницького району Київської області.

Сотники: Цепковський (1649). Бутенко Андрій (1659). Сергій (1660). Труш (1665). Лесенко Семен (1682). Цибуленко Семен (1682-1683). Дараган Федір (1695-1706). Іскра Клим Захарович (1708-1712). Рустанович Яків (1717-1732). Гриневич Сава Петрович (1732-1754). Дах Костянтин (н.: 1736; 1737). Милаш Григорій (н.: 1738; 1739). Салута Степан (1747, н.). Киселівський Федір (1754-1755). Гриневич Сава Петрович (1755-1757). Гриневич Михайло Савич (1757-1767). Гриневич Федір Савич (1767-1779).

Писарі: Логвинович Герман (1732-1734). Кіндратович Іван (1736-1737). Гаврилович Яким (1738-1740). Василевич Назар (1741-1746). Романович Григорій (1752). Романович Йосип (1758-1763). Сірик Степан (1768). Бечка Степан (1769-1782).

Осавули: Федоренко Яким (1732). Печеник Лаврін (1734). Бович Дмитро (1736). Матяш Федір (1737-1762). Ємець Антін (1767-1782).

Хорунжі:
 Бовенко Василь (1729-1732). Тарасенко Максим (1734). Матюк Денис Тимофійович (1736). Туркало [Турченко] Ярема 1737-1762). Середа Григорій (1766). Савенко Григорій (1769-1772). Матвієнко Яків (1772-1776). Курилко Данило (1776-1782).

Городові отамани: Дах Костянтин (1731-1737). Милаш Григорій (1738-1739). Салута Степан (1741). Городниченко Андрій (1743-1746). Масло Григорій (1752). Кривенко Андрій (1757-1758). Чубук Марко (1762). Савенко Григорій (1772-1774). Солонина Павло 1779-1782).

Населені пункти в 1750-1769 pp.: Андруші, село; В'юнище, село; Городище, село; Гречаники, село; Каранська слобідка; Козинці, село; Корінь, слобода; Підбілки, село; Підсіяне, село; Полуботківська слобода; Стовп'яги, село; Трахтемирів, містечко; Ячники, село.

 

Один із козацьких реєстрів надає цікаву інформацію про козацтво терехтемирівське, вказуючи на поділ за статтями (4 - служба з вітчизн і дідизн, 5 - служба з вітчизн, 6 - служба з власних земель). Під цим кутом зору сотня мала такий вигляд:
===============================================
козаки виборні (4-5 ст.) = козаки підпомічні (5-6 ст.) = всього
================================================
-------------------------= 4 ст = 5 ст = 5 ст = 6 ст
міського куреня-- = 5 = 13 = 35 = 4 = 57
є. Стовп'яги--------- = 2 = 15 = 16 = 15 = 48
с Ячники------------ = 0 = 5 = 7 = 4 = 16
с Підсінне---------- = 0 = 13 = 6 = 0 = 19
с. Андрусів---------- = 0 = 3 = 14 = 0 = 17
с Козинець--------- = 0 = 8 = 15 = 0 = 23
с. В'юнище---------- = 0 = 10 = 8 = 0 = 18
сц. Городище------ = 0 = 8 = 4 = 0 = 12
всіх-------------------- = 7 = 75 = 105 = 23 = 210
=================================================

Сім родин 4 статті (тих, хто служив з отчизн і дідизн) складали Масло, Ємці, Тимошенки, Луненки, Степаненки, Однороги, Ковалі. Коли рахувати в середньому на кожне коліно роду по 30 років, то вже в 70-ті pp. XVII ст. ці козацькі родини мали володіння на Терехтемирівщині.

Особливу увагу привертає рід Ємців. Це перша з відомих нам козацьких терехтемирівських родин. Так, ще у 1620 р. козак Андрій Ємченко купив пісочище з сіножаттю на урочищі Олешки у переяславського міщанина Артема Пащенка. Ємці зустрічаються у с Стовп'ягах протягом всього існування козацької держави (XVII–XVIII ст.): служив у козацькому війську Давид Ємець (1689), у 1716 р. бачимо тут Леська Ємченка, в реєстрі 1736 р. зафіксований Давид Ємченко, за якого як неграмотного уже у 1767 р. розписується в одному із документів його син Антін Ємець. Останній став осавулом сотенним Терехтемирівським.
У війську Б. Хмельницького тяжкими дорогами визвольної війни пройшли Авдій Масло, Андрій та Милаш Бути, Андрій Лазаренко. У першій же половині XVIII ст. про¬довжують службу козацьку Грицько Масло (?-1726-1736-?), Павло Бутенко (1713), Микита Бут (1736), Андрій та Василь Лозаренко у с Гречаники (1703). В цей же час зустрічаємо козаків Саву (1726) і Якима Луненків (?-1726-1736-?).
Двоюрідні брати Левко Іванович Шкляренко, житель с. Стовп'яг, і Лесько та Василь Олефіренки, жителі с Мала Каратуль (1744), продали греблю на р. Каран, прадідизну і дідизну, комору, греблю і половину гаю під с. Підсінним сотнику Caві Гриневичу. (ЦДІАУ, ф. 57, оп. 1, спр. 306, арк. 114). А відповідно, їх пращури мали тут володіння вже в середині XVII ст.
Козаки терехтемирівські Юхим, Іван і Василь Мисаненки продали прадідизний, дідизний і батьківський (+ козак Юхим Мисан) спадковий плец з 4 хатами і угіддями в с Гречаниках та двір в Переяславі бунчуковому товаришу Якову Іскрі, (ф. 57, оп. 1, спр. 307, ч. 1, арк. 70) (1757).

Відомі сотничи терехтимирівські: Цепковський (?-1649-?), Сергій Труш, Ли(е)сенко Семен (?-1682.07.-?), Цибуленко Семен (?-1682.12.-1683-?), Дараган Федір (?-1695-1706), Іскра Клим Захарович (1708-1712.12.-?), Рустанович Яків (1717-1730.12.-?), Гриневич Сава (1732.7.06.-1754.04.-?), Дах Кость (нак., 1736), Милаш Григорій (нак., 1739, Самута Степан (нак., 1747.02.), Гриневич Михайло (1754.6.07.-1767.12.), Гриневич Федір (1767.22.12.-1778-?).

Отамани городові: Дах Кость (?-1736-?), Кривенко Андрій (?-1757-175-?), сотенний Чубук Марко (?-1762-?), сотенний Солонина Павло (1779-1782).

Писарі сотенні: Іван Кіндратович (?-1736-?), Йосип Романович (?-1758-1763-?), Серик Стефан (?-1768-?), Бечка Стефан (1769-1782).

Сотенні осавули: Бович Дмитро (?-1736-?), Матяш Федір (?-1748-1762-?), Ємець Антон (1757-1782).

Сотенні хорунжі: Денис Тимофійович (?-1736-?), Туркало (Турченко) Ярема (?-1752-1762-?), Курилко Данило (1776-1782).

Серед сотників другої половини XVII ст. фіксується Труш, а у війську Б. Хмельницького у Терехтемирівській сотні був Данило Трошенко (можливо, він чи його син і став місцевим сотником). У Хмельниччину боровся і Цибульський Васко (чи не з його роду сотник Цибуленко Семен?).
В Києво-Золотоверхому монастирі поминався рід обивателя переяславського Федора Дарагана: Власій, Килина, Семен, Ганна, Стефан, Марія, Пелагея, Євдокія, Федір, Анастасія. Очевидно, цей поминальний ряд передував самому Федору. 
Відомий поколінний розпис Дараганів:
І
Федір Дараган (?-1708.01.) – осавул полковий Переяславський (?-1688-?), сотник Терехтемирівський (?-1695-1706). Володів у сотні селами Підсінним, Козинцями, В'юкищами,
Д.: Ганна NN, 1708.10.01. отримала гетьманський універсал на млин під Каневом.
ІІ
Степан Федорович.
Григорій Федорович – сотник 1-ї полкової сотні; у 1714 p., жителі переяславські, три брати продали батьківську діброву у Стовп'ягах зятеві хорунжому полковому Переяславському Климентію Іскрі.
Дмитро Федорович (м. Кропивна – 1762-?) службу розпочав з 1715 p., сотник Кропивенський, сотник 2-ї полкової. Мав володіння у Курському повіті (чи не за дружиною?), які продав Неплюєвим.
Д.: Ганна Петрівна N
Євдокія Федорівна
Ч.: (1714) Климентій Захарович Іскра, хорунжий полковий (?-1703-1706) сотник (1708-1712), з. в. т. (1713), хорунжий полковий (1714-1718).
Від Федора Дарагана сотничий уряд отримав його зять Клим Іскра. Прадід Клима Іван Якович, син гетьмана Остряниці і сам кандидат на гетьманство (1659), мав сина Юрія, який помер чи загинув в молодості. Син Юрія Захарій, відомий полковник козацький на Правобережжі (?-1692-1699-?). Перейшовши на Лівобережжя, стає сотником Погарським (1709-1712), потім обозним полковим Стародубським (1714-1721), Один із його синів – Клим – осів на Переяславщині. Після посади хорунжого полкового стає сотником у Терехтемирові, після повернення з шведського полону. Згодом стає знову хорунжим полковим. 1708.10.01. отримує гетьманський універсал на с. Городище за збитки через шведську неволю. 1709.4.10. знову пожалуваний універсалом на с. Грушев у Канівській сотні та став в Капустяній долині, 1716.1.02. отримує універсал на маєтності, 1717 – на с. В'юнища. За сином Клима Яковом, підкоморієм Золотоніського повіту, у В'юнищах було 36 дворів (1782) (ЦДІАУ, Ф. 193, оп, 7, спр. 15, арк, 20).

Гриневичі тримали уряд місцевого сотника півстоліття:
Петра зустрічаємо вперше як дозорця гетьманських добр Переяславського полку (?-1697-1707-?) у 1707 р. Мазепа надає йому с. В'юнище. У 1711 р. полковник Переяславський Стефан Томара підтвердив Петру Гриневичу, значному військовому товаришеві, право володіння купленими годуновськими грунтами. В тому ж році гетьман І. Скоропадський надає універсал йому на володіння в сотнях Домонтівській, Яготинській і Терехтемирівській.
Сава розпочав службу значковим товаришем, потім – сотник Терехтемирівський (1732-1753). У 1745 році продав грунт з хатою в Козинцях швагру міщанину переяславському Федору Павлову Шленчаку.
Д.: (1757) Марфа N
Михайло в 1746 став військовим канцеляристом ГВК, а з 1754.6.07. отримав уряд сотника Терехтемирівського. Звільнився бунчуковим товаришем у грудні 1767 року. Згодом обраний предводителем переяславської шляхти, став колезьким асесором (1782). У цей час мав 56 дворів підданих у Переяславському, Золотоніському і Погар, ському повітах.
Д.: 1) (?-1758-1775-?) Гафія NN
2) (1782) N Федорівна Ширяй, донька бунчукового товариша, рідна сестра дру¬жини переяславського полковника Григорія Іваненка.
Федір розпочав службу 1760.8.04. полковим канцеляристом переяславським, 1763.22.12. отримав звання значкового товариша. З 1765.14.11. став переяславським почмейстром, а з 1767.22.12. – сотником Терехтемирівським.

У Терехтемирівській сотні мали володіння Максимовичі. 1690 р. Мазепа, приймаючи Максима Печерського-Васильківського і його синів в оборону, ствердив серед інших володінь хутір і млини у Терехтемирівській сотні. В 1711 році Скоропадський закріплює за Стефаном Максимовичем грунти і млини, що дістались йому по небожчикові батькові, значковому товаришу Петру, серед них і с Козинець. У 1729 році ці та інші володіння йому ж стверджує гетьман Д. Апостол. Частина спадку Петра Максимовича перейшла доньці Олені Ісаєвичевій, сотничці Баришевській. У 60-х роках володіння Ісаєвичів в сотні переходять переяславському полковому судді Якиму Каневському.

Серед сотенної старшини були вихідці з сотницького куреня (Кость Дах, Марко Чубук), з с. Стовп'яг (Бечко Стефан, Федір та Ярема Турукали), у XVIII ст. у селах сотні були такі козацькі роди:
с. Стовп'яги: Баки, Бечки, Бойченки, Бураки, Вакули, Годованченки, Горлачі, Дзюби, Долженки, Дражії, Зуї, Євлахи, Ємці, Кириленки, Кубраки, Лиховиденки, Макухи, Малушичі, Матвієнки, Мачарини, Нерівні, Нестеренки, Нижники, Пилипенки, Пищики, Плещенки, Полуляхи, Салути, Саски, Сердюченки, Середи, Склярі, Тараненки, Тисевські, Тулуби, Турукали, Чехи (Чешки), Шкляренки, Ярмоленки.

с. Ячники: Грищенки, Дуброви, Зозулі, Кизименки, Лобки, Ляшки, Міняйли, Москаленки, Никоненки, Саливуни, Ткачі, Товбушенки, Хвесенки, Ходосенки, Шевченки, Шульженки, Чайки, Чорні.

с. Підсінне: Бердоуси, Ведрюженки, Газим'яки, Забіяки, Зулевченки, Калениченки, Каракози, Киселі, Коленки, Кованці, Криворучки, Кривохижі, Куці, Лушаї, Митюки, Пирожченки, Полтавці, Попольнюхи, Прийми, Радченки, Рученки, Сердюки, Тарасенки, Трохименки, Халяви, Черевки, Шульги.

с. Андруші: Бакаї, Богоноси, Боровики, Борчики, Буренки, Доброскоки, Дрони, Дяченки, Золяки, Зощенки, Кабани, Касьяненки, Мандари, Мартиненки, Маслюченки, Мещери, Молдованенки, Непоти, Скорини, Тертичники, Удоди, Чередники, Шевченки, Ющенки.

с. Козинець: Белки, Блини, Бовенки, Бондарі, Вертепенки, Демченки, Дубровники, Дядченки, Галати, Глазуни, Зови, Ілляшенки, Капусти, Кардаші, Корнієнки, Лагуни, Лесики, Мірочники, Мисники, Нижники, Никифоренки, Нужниченки, Павленки, Первеци, Провожари, Пузачі, Суховеєнки, Устенки, Тимошенки, Ткачі, Третинці, Турчани, Харченки, Цепки, Швайки, Шевченки, Щербаки.

с. В'юнище: Андрущенки, Балути, Бойки, Вовнянки, Деркачі, Жучери, Залути, Іванченки, Кийки, Матюшенки, Романенки, Савченки, Скороходи, Супруни, Трощини, Філоненки, Чешенки, Шияни, Шпани, Левушки.

с. Городище: Боярини, Герасименки, Германенки, Жлуктенки, Зозулі, Карпенки, Кошовенки, Микитенки, Паламаренки, Погорілі, Силченки, Тютюнниченки, Чепеги, Шаповаленки, Шостаченки, Шутенки, Ющенки.
Реєстр 1726 р. зафіксував у сотні 268 козаків, 156 козацьких дворів; у 1736 p. - 287 козаків; 1781 р. козацьких дворів 125.

На час ліквідації полково-сотенного устрою Терехтемирівщина мала такий вигляд:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Шляхта = Різночинці = Духовенство = Хат козаки = Хат посполиті = Хат всього
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
с. Стовп'яги з Гречаниками = 1 = 3 = 2 = 53 = 51 = 104 
с. Ячники = 0 = 0 = 2 = 20 = 64 = 84
с. Підсінне = 1 = 2 = 2 = 46 = 30 = 76
с. Козинці = 2 = 0 = 2 = 44 = 29 = 73
с. В'юнище = 1 = 1 = 2 = 30 = 69 = 99
с. Городище = 0 = 0 = 0 = 27 = 11 = 38
Всього = 6 = 6 = 11 = 220 = 254 = 474
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гадаємо, що наведені дані допоможуть у відновленні історичної пам'яті нащадків козаків-терехтемирівців, всіх, хто черпає свою силу у таких святинях, як козацький Терехтемирів.Создан 19 ноя 2013 
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
AVTOINDEX.COM Веб-справка - каталог сайтов Era.com.ua - Украинский портал Украинский образовательный портал «Репетитор». Учеба, курсы, репетиторы, тренеры, школы Украины. ЗНО, ВУЗы, рефераты. Каталог Крымского Театра Кукол Автошколы Украины Кредитка