атомна електростанція

 
 

атомна електростанція
Атомна електростанція (АЕС)

Атомна електростанція (АЕС), електростанція, в якій атомна (ядерна) енергія перетвориться в електричну. Генератором енергії на АЕС(атомна електростанція) є атомний реактор (див. Ядерний реактор ) Тепло, яке виділяється в реакторі в результаті ланцюгової реакції ділення ядер деяких важких елементів, потім так само, як і на звичайних теплових електростанціях (ТЕС), перетвориться в електроенергію. На відміну від ТЕС(теплоелектростанція), що працюють на органічному паливі, АЕС(атомна електростанція) працює на ядерному пальному (в основному 233 U, 235 U. 239 Pu). При діленні 1 г ізотопів урану або плутонію вивільняється 22 500 квт ч, що еквівалентно енергії, що міститься в 2800 кгумовного палива. Встановлено, що світові енергетичні ресурси ядерного пального (уран, плутоній і ін.) істотно перевищують енергоресурси природних запасів органічного палива (нафта, вугілля, природний газ і ін.). Це відкриває широкі перспективи для задоволення швидко зростаючих потреб в паливі. Крім того, необхідно враховувати об'єм вжитку вугілля, що все збільшується, і нафти для технологічних цілей світової хімічної промисловості, яка стає серйозним конкурентом теплових електростанцій. Не дивлячись на відкриття нових родовищ органічного палива і вдосконалення способів його видобутку, в світі спостерігається тенденція до відносить збільшенню його вартості. Це створює найбільш важкі умови для країн, що мають обмежені запаси палива органічного походження. Очевидна необхідність якнайшвидшого розвитку атомної енергетики яка вже займає помітне місце в енергетичному балансі низки промислових країн світу.

загрузка...

  Перша в світі АЕС(атомна електростанція) дослідно-промислового призначення ( мал. 1 ) потужністю 5 Мвтбула пущена в СРСР 27 червня 1954 р. в р. Обнінське. До цього енергія атомного ядра використовувалася переважно у військових цілях. Пуск першої АЕС(атомна електростанція) ознаменував відкриття нового напряму в енергетиці що отримав визнання на 1-ій Міжнародній науково-технічній конференції з мирного використання атомної енергії (серпень 1955, Женева).

  В 1958 була введена в експлуатацію 1-я черга Сибірської АЕС(атомна електростанція) потужністю 100 Мвт (повна проектна потужність 600 Мвт В тому ж році розвернулося будівництво Белоярськой промислової АЕС(атомна електростанція), а 26 квітня 1964 генератор 1-ої черги (блок потужністю 100 Мвт ) видав струм в Свердловську енергосистему, 2-й блок потужністю 200 Мвт зданий в експлуатацію в жовтні 1967. Відмітна особливість Белоярськой АЕС(атомна електростанція) — перегрів пари (до здобуття потрібних параметрів) безпосередньо в ядерному реакторі, що дозволило застосувати на ній звичайні сучасні турбіни майже без всяких переробок.

  У вересні 1964 був пущений 1-й блок Нововоронежськой АЕС(атомна електростанція) потужністю 210 Мвт. Собівартість 1 квт-ч електроенергії (найважливіший економічний показник роботи всякої електростанції) на цій АЕС(атомна електростанція) систематично знижувалася: вона складала 1,24 коп. в 1965, 1,22 коп. в 1966, 1,18 коп. в 1967, 0,94 коп. в 1968. Перший блок Нововоронежськой АЕС(атомна електростанція) був побудований не лише для промислового користування, але і як демонстраційний об'єкт для показу можливостей і переваг атомної енергетики, надійності і безпеки роботи АЕС(атомна електростанція). У листопаді 1965 в р. Мелекессе області Ульяновськой вступила в буд АЕС(атомна електростанція) з водо-водяним реактором «киплячого» типа потужністю 50 Мвт, реактор зібраний за одноконтурною схемою, що полегшує компоновку станції. У грудні 1969 був пущений другий блок Нововоронежськой АЕС(атомна електростанція) (350 Мвт ) .

  За кордоном перша АЕС(атомна електростанція) промислового призначення потужністю 46 Мвт була введена в експлуатацію в 1956 в Колдер-Холле (Англія) .Через рік вступила в буд АЕС(атомна електростанція) потужністю 60 Мвт в Шиппінгпорте (США).

  Принципова схема АЕС(атомна електростанція) з ядерним реактором, що має водяне охолоджування приведена на мал. 2 . Тепло, що виділяється в активній зоні реактора 1, відбирається водою ( теплоносієм ) 1-го контура, яка прокачується через реактор циркуляційним насосом 2. Нагріта вода з реактора поступає в теплообмінник (парогенератор) 3, де передає тепло, отримане в реакторі, воді 2-го контура. Вода 2-го контура випаровується в парогенераторі, і пара, що утворюється, поступає в турбіну 4.

  найчастіше на АЕС(атомна електростанція) застосовуються 4 типи реакторів на теплових нейтронах: 1) водо-водяниє із звичайною водою як сповільнювач і теплоносій; 2) графіто-водні з водяним теплоносієм і графітовим сповільнювачем; 3) важководні з водяним теплоносієм і важкою водою як сповільнювач; 4) графіто-газові з газовим теплоносієм і графітовим сповільнювачем.

  Вибір переважно вживаного типа реактора визначається головним чином накопиченим досвідом в реакторостроєнії, а також наявністю необхідного промислового устаткування, сировинних запасів і так далі В СРСР будують головним чином графіто-водні і водо-водяниє реактори. На АЕС(атомна електростанція) США найбільшого поширення набули водо-водяниє реактори. Графіто-газові реактори застосовуються в Англії. У атомній енергетиці Канади переважають АЕС(атомна електростанція) з важководними реакторами.

  Залежно від вигляду і агрегатного стану теплоносія створюється той або інший термодинамічний цикл АЕС(атомна електростанція). Вибір верхнього температурного кордону термодинамічного циклу визначається максимально допустимою температурою оболонок тепловиділяючих елементів (ТВЕЛ), що містять ядерне пальне, допустимою температурою власне ядерного пального, а також властивостями тенлоносителя, прийнятого для даного типа реактора. На АЕС(атомна електростанція), тепловий реактор якої охолоджується водою, зазвичай користуються низькотемпературними паровими циклами. Реактори з газовим теплоносієм дозволяють застосовувати відносно економічніші цикли водяної пари з підвищеними початковими тиском і температурою. Теплова схема АЕС(атомна електростанція) в цих двох випадках виконується 2-контурною: у 1-м-коді контурі циркулює теплоносій, 2-й контур — пароводяний. При реакторах з киплячим водяним або високотемпературним газовим теплоносієм можлива одноконтурна теплова АЕС(атомна електростанція). У киплячих реакторах вода кипить в активній зоні, отримана пароводяна суміш сепарується, і насичена пара прямує або безпосередньо в турбіну, або заздалегідь повертається в активну зону для перегріву ( мал. 3 ). У високотемпературних графіто-газовіх реакторах можливе вживання звичайного газотурбінного циклу. Реактор в цьому випадку виконує роль камери згорання.

  При роботі реактора концентрація ізотопів, що діляться, в ядерному паливі поступово зменшується, тобто Твели вигоряють. Тому з часом їх замінюють свіжими. Ядерне пальне перезавантажують за допомогою механізмів і пристосувань з дистанційним управлінням. Відпрацьовані Твели переносять в басейн витримки, а потім направляють на переробку.

  До реактора і обслуговуючих його систем відносяться: власне реактор з біологічним захистомтеплообмінникинасосиабо газодувні установки, що здійснюють циркуляцію теплоносія; трубопроводи і арматура циркуляційного контура; пристрою для перезавантаження ядерного пального; системи спец.(спеціальний) вентиляції, аварійного розхолоджування і ін.

  Залежно від конструктивного виконання реактори мають відмітні особливості: у корпусних реакторах Твели і сповільнювач розташовані усередині корпусу що несе повний тиск теплоносія; у канальних реакторах Твели, що охолоджуються теплоносієм, встановлюються в спеціальних трубах-каналах, пронизливих сповільнювач, ув'язнений в тонкостінний кожух. Такі реактори застосовуються в СРСР (Сибірська, Белоярськая АЕС(атомна електростанція) і ін.).

  Для оберігання персоналу АЕС(атомна електростанція) від радіаційного опромінення реактор оточують біологічним захистом, основним матеріалом для якої служать бетон, вода, серпентіновий пісок. Устаткування реакторного контура має бути повністю герметичним. Передбачається система контролю місць можливого витоку теплоносія, приймають заходи, щоб поява нещільності і розривів контура не приводила до радіоактивних викидів і забруднення приміщень АЕС(атомна електростанція) і навколишньої місцевості. Устаткування реакторного контура звичайне встановлюють в герметичних боксах, які відокремлені від останніх приміщень АЕС(атомна електростанція) біологічним захистом і при роботі реактора не обслуговуються. Радіоактивне повітря і невелика кількість пари теплоносія, обумовлена наявністю протечек з контура, видаляють з приміщень АЕС(атомна електростанція), що не обслуговують, спеціальною системою вентиляції, в якій для унеможливлення забруднення атмосфери передбачені очисні фільтри і газгольдери витримки. За виконанням правил радіаційної безпеки персоналом АЕС(атомна електростанція) стежить служба дозиметричного контролю.

  При аваріях в системі охолоджування реактора для виключення перегріву і порушення герметичності оболонок Твелів передбачають швидке (у течію декілька секунд) глушення ядерної реакції; аварійна система розхолоджування має автономні джерела живлення.

  Наявність біологічні захисту, систем спеціальної вентиляції і аварійного розхолоджування і служби дозиметричного контролю дозволяє повністю забезпечити обслуговуючий персонал АЕС(атомна електростанція) від шкідливих дій радіоактивного опромінення.

  Устаткування машинного залу АЕС(атомна електростанція) аналогічно устаткуванню машинного залу ТЕС(теплоелектростанція). Відмітна особливість більшості АЕС(атомна електростанція) — використання пари порівняно низьких параметрів, насиченого або слабоперегретого.

  При цьому для виключення ерозійного пошкодження лопаток останніх рівнів турбіни частками вологи, що міститься в пару, в турбіні встановлюють сепаруючі пристрої. Інколи необхідне вживання виносних сепараторів і проміжних перегрівачів пари. У зв'язку з тим що теплоносій і що містяться в нім домішки при проходженні через активну зону реактора активуються конструктивне вирішення устаткування машинного залу і системи охолоджування конденсатора турбіни одноконтурних АЕС(атомна електростанція) повинне повністю унеможливлювати витоку теплоносія. На двоконтурних АЕС(атомна електростанція) з високими параметрами пари подібні вимоги до устаткування машинного залу не пред'являються.

  В число специфічних вимог до компоновки устаткування АЕС(атомна електростанція) входять: мінімально можлива протяжність комунікацій, пов'язаних з радіоактивними середовищами, підвищена жорсткість фундаментів і конструкцій реактора, що несуть, надійна організація вентиляції приміщень. На мал. показаний розріз головного корпусу Белоярськой АЕС(атомна електростанція) з канальним графіто-воднім реактором. У реакторному залі розміщені: реактор з біологічним захистом, запасні Твели і апаратура контролю. АЕС(атомна електростанція) ськомпонована за блоковим принципом реактор — турбіна. У машинному залі розташовані турбогецератори і обслуговуючі їх системи. Між машинним і реакторним залами розміщено допоміжне устаткування і системи управління станцією.

  Економічність АЕС(атомна електростанція) визначається її основними технічними показниками: одинична потужність реактора, ккд(коефіцієнт корисної дії), енергонапруженість активної зони, глибина вигорання ядерного пального, коефіцієнт використання встановленій потужності АЕС(атомна електростанція) за рік. Із зростанням потужності АЕС(атомна електростанція) питомі капіталовкладення в неї (вартість встановленого квт ) знижуються різкіше, ніж це має місце для ТЕС(теплоелектростанція). У цьому головна причина прагнення до споруди крупних АЕС(атомна електростанція) з великою одиничною потужністю блоків. Для економіки АЕС(атомна електростанція) характерний, що доля паливної складової в собівартості електроенергії, що виробляється, 30—40% (на ТЕС(теплоелектростанція) 60—70%). Тому крупні АЕС(атомна електростанція) найбільш поширені в промислово розвинених районах з обмеженими запасами звичайного палива, а АЕС(атомна електростанція) невеликої потужності — у важкодоступних або віддалених районах, наприклад АЕС(атомна електростанція) в пос.(селище) Білібіно (Якутська АССР) з електричною потужністю типового блоку 12 Мвт. Частина теплової потужності реактора цієї АЕС(атомна електростанція) (29 Мвт ) витрачається на теплопостачання. Поряд з виробленням електроенергії АЕС(атомна електростанція) використовуються також для опріснення морської води. Так, Шевченківська АЕС(атомна електростанція) (Казахська РСР) електричною потужністю 150Мвт розрахована на опріснення (методом дистиляції) за добу до 150 000 т води з Каспійського моря.

  В більшості промислово розвинених країн (СРСР, США, Англія, Франція, Канада, ФРН(Федеральна Республіка Німеччини), Японія, ГДР(Німецька Демократична Республіка) і ін.) по прогнозах потужність АЕС(атомна електростанція), що діють і будуються, до 1980 буде доведена до десятків Гвт. За даними Міжнародного атомного агентства ООН(Організація Об'єднаних Націй), опублікованим в 1967, встановлена потужність всіх АЕС(атомна електростанція) в світі до 1980 досягне 300 Гвт.

  В Радянському Союзі здійснюється широка програма того, що вводить до ладу крупних енергетичних блоків (до 1000Мвт ) з реакторами на теплових нейтронах. У 1948—49 були початі роботи по реакторах на швидких нейтронах для промислових АЕС(атомна електростанція). Фізичні особливості таких реакторів дозволяють здійснити розширене відтворення ядерного пального (коефіцієнт відтворення від 1,3 до 1,7), що дає можливість використовувати не лише 235 U, але і сировинні матеріали 238 U і 232 Th. Крім того, реактори на швидких нейтронах не містять сповільнювача, мають порівняно малі розміри і велике завантаження. Цим і пояснюється прагнення до інтенсивного розвитку швидких реакторів в СРСР. Для досліджень по швидких реакторах були послідовно споруджені експериментальні і дослідні реактори БР-1, БР-2, БР-З, БР-5, БФС. Отриманий досвід зумовив перехід від досліджень модельних установок до проектування і спорудження промислових АЕС(атомна електростанція) на швидких нейтронах (БН-350) в р. Шевченко і (БН-600) на Белоярськой АЕС(атомна електростанція). Ведуться дослідження реакторів для потужних АЕС(атомна електростанція), наприклад в р. Мелекессе побудований дослідний реактор БОР-60.

  Крупні АЕС(атомна електростанція) споруджуються і у ряді країн, що розвиваються (Індія, Пакистан і ін.).

  На 3-ій Міжнародній науково-технічній конференції з мирного використання атомної енергії (1964, Женева) було відмічено, що широке освоєння ядерної енергії стало ключовою проблемою для більшості країн. Що відбулася в Москві в серпні 1968 7-я Світова енергетична конференція (МІРЕК-vii) підтвердила актуальність проблем вибору напряму розвитку ядерної енергетики на наступному етапі (умовно 1980—2000), коли АЕС(атомна електростанція) стане одним з основних виробників електроенергії.

  Літ.: Деякі питання ядерної енергетики. Сб. ст., під ред. М. А. Стиріковіча, М., 1959; Канаєв А. А., Атомні енергетичні установки, Л., 1961; Калафаті Д. Д., Термодинамічні цикли атомних електростанцій, М-код.—Л., 1963; 10 років Першій в світі атомної електростанції СРСР. [Сб. ст.], М., 1964; Радянська атомна наука і техніка. [Збірка], М., 1967; Петросьянц А. М., Атомна енергетика наших днів, М., 1968.

Нові блоки Хмельницької АЕС: як Україна забезпечить Європу дешевою електроенергією

А себе – додатковими гарантіями енергобезпеки

Цей матеріал також доступний російською

2401ПЕРЕГЛЯД

ІННА КОВАЛЬ29 ЛИСТОПАДА 2017, 07:30 

630

Україна намагається реалізувати дуже цікавий та амбіційний проект: за рахунок експорту електроенергії з Хмельницької АЕС до країн Європейського союзу забезпечити фінансування добудови блоків №3 та №4 цієї ж атомної електростанції. Низка країн Східної Європи отримає додаткове джерело дешевої електроенергії. А сплачені кошти дозволять Україні збільшити потужності атомної генерації та наблизити інтеграцію національної енергосистеми до загальноєвропейської енергосистеми (ENTSO-E).

Минулого тижня на майданчику Хмельницької АЕС зустрілися делегації НАЕК «Енергоатом» на чолі з президентом компанії Юрієм Недашковським та представники енергетичної галузі Польщі, очолювані профільним віце-міністром Анджеєм Піотровським, щоб обговорити поточний стан справ.

Перша частина проекту – «Енергетичний міст «Україна – Європейський союз» – майже на етапі запуску. Друга частина, власне добудова двох блоків Хмельницької АЕС, – на етапі визначення, за якою реакторною технологією будувати, та хто виконуватиме ці роботи.

Що являє собою «Енергоміст»? Енергоблок №2 Хмельницької АЕС повністю відключається від об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України. «Звільнені» 1000 МВт електроенергії Україна направляє на експорт – по двом міждержавним магістральним лініям електропередач потужністю 750 кВ (ЛЕП): одна на Польщу, інша – на Угорщину.

Наразі експортний потенціал України складає 550 МВт, які забезпечуються виключно тепловою генерацією Бурштинської ТЕС («ДТЕК «Західенерго»). Разом із супутньою інфраструктурою вона створює так званий «Бурштинський енергоострів», – єдиний в Україні, що працює в режимі загальної енергосистеми Європи. Втім, в Європі набирає силу екологічна енергетика, і європейці все частіше відмовляються дотувати вугільну генерацію шляхом купівлі енергії ТЕС.

Які роботи необхідно провести на магістральних лініях? Пряму магістральну ЛЕП на Польщу «Хмельницька АЕС – Жешув» було побудовано наприкінці 80-х років минулого століття. І вона навіть встигла пропрацювати декілька років. Але на початку 90-х її було законсервовано, і сьогодні ця лінія потребує відновлення.

Угорщина купує українську енергію з «Бурштинського енергоострова». Вона проходить через підстанцію «Західноукраїнська», де працює окрема лінія 330 кВ: блок №1 Бурштинської ТЕС – угорська підстанція «Альбертирша».

Згідно з проектом, на ПС «Західноукраїнська» буде виділено окрему лінію на 750 кВ, яка напряму поєднає з одного боку ПС «Альбертирша», з другого –  блок №2 Хмельницької АЕС.

Як Хмельницька АЕС ввійде в європейську енергосистему? Наймасштабніший та найвартісніший етап «Енергомосту» – модернізація та реконструкція відкритого розподільчого пристрою на 750 кВ Хмельницької АЕС. Це окремий майданчик під відкритим небом, де знаходиться сила-силенна електротехнічних пристроїв та мереж, на яких потужний потік електроенергії з атомного блоку «перетворюється» на звичний для нас струм для побутового споживання.

Реконструкція необхідна для безпечного від’єднання енергоблоку №2 від енергосистеми України та приєднання його до європейської енергосистеми ENTSO-E. Для цього також слід змонтувати новий трансформатор, щоб забезпечити резервне живлення власних потреб блоку №2 за рахунок додаткового джерела.

Фактично, це стане другим «енергоостровом», який працюватиме в європейській енергосистемі. І в разі якихось позапроектних проблем зможе розраховувати на підтримку як всієї європейської електроенергетики, так і української об’єднаної енергосистеми.

Навіщо цей проект польській стороні? На сьогодні більше 90% виробництва електроенергії в Польщі залежить від вугілля. Та енергетичні директиви Євросоюзу для Польщі понад усе. «У нас зобов’язання знизити частку вугільної генерації у балансі. До 2026 року ми повинні мати до 15% енергії з відновлювальних джерел – вітрової та сонячної. Поки ми мінятимемо баланс, нам потрібні резервні та регулюючі джерела. Проте, все треба розрахувати з точки зору економіки, щоб усім було вигідно», – заявив Анджей Піотровський, віце-міністр енергетики Польщі.   

За попередніми даними, Польщі у найближчі 10 років треба вивести на ліквідацію та модернізацію кілька блоків теплових станцій, що виробляють близько 6 млн кВт/г – це трохи менше, ніж виробляє один блок ВВЕР-1000 (1000 МВт) будь-якої української АЕС.

Той же блок №2 Хмельницької АЕС як раз вирішить усі проблеми Польщі через лінію «Хмельницька АЕС – Жешув». Тому поляки зацікавленні саме цьому напрямку проекту «Енергомосту».

Скільки коштуватиме «Енергоміст»? Сам проект «Енергетичний міст» був схвалений Кабміном ще у 2015 році. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) наразі завершене, і готується конкурсна документація щодо оголошення міжнародного конкурсу. Форма реалізації: державно-приватне партнерство. Державу представлятиме НАЕК «Енергоатом».

Загальна вартість проекту, відповідно до ТЕО, – 243,5 млн євро. В «Енергоатомі» запевняють, що проект не вимагає прямого бюджетного фінансування на жодному з етапів його реалізації. Усі заходи  фінансуватимуться за рахунок власних коштів приватного партнера.

Форму державно-приватного партнерства кілька років тому запропонував консорціум, утворений міжнародними компаніями – Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l.(Люксембург) та EDF Trading Limited (Великобританія).

Коли «Енергоміст» зможе запрацювати? Оскільки в Україні немає прикладів співпраці у формі такого партнерства, консорціум розробив власні пропозиції щодо його реалізації.  Вони й були покладені в основу конкурсних умов.

З урахуванням пропозицій Міненерговугілля, Мінфіну та Мінекономіки підготовка остаточних умов має бути закінчена до кінця року. Щоб уже в січні-лютому 2018 року оголосити сам конкурс. Потім, за 45 днів почнеться розгляд конкурентних пропозицій і визначення переможця конкурсу.

Для реалізації всіх напрямків «Енергомосту» необхідно 18 місяців з моменту початку активної фази робіт. «Ми очікуємо, що в кінці 2020-го – на початку  2021-го року почнемо експорт електроенергії до європейських країн за довгостроковими контрактами і підготуємо всі організаційно-правові засади для отримання коштів на добудову блоків Х3/Х4. Ми намагаємося обидва процеси гармонізувати, щоб вони перетворилися на один потужний проект: гроші за експорт йдуть на фінансування будівництва», – розповів Юрій Недашковський, президент НАЕК «Енергоатом».

Хто будуватиме нові блоки на Хмельницькій АЕС? Сьогодні «Енергоатом» розглядає кілька варіантів добудови енергоблоків Х3/Х4. Базовий варіант: добудова за проектом радянських реакторів ВВЕР-1000, адже ступінь готовності блоків дуже висока. В якості виробника реакторів розглядається чеська компанія «Skoda GS». Паралельно опрацьовуються пропозиції й від інших виробників реакторних установок, зокрема, китайської компанії CNNC і корейської –  THNP.

«Найбільш продвинуті переговори у нас з китайською CNNC International, саме цей підрозділ займається експортом ядерних технологій та будівництвом нових енергоблоків. Вони запропонували формулу «1+1», яка передбачає спорудження третього енергоблоку за технологією ВВЕР-1000, а четвертого – за технологією Hualon HPR-1000, це китайська розробка реактора покоління 3+. Ми вивчаємо їх пропозиції», – пояснив Недашковський.

При цьому китайці обіцяють забезпечити фінансування до 85% від загальної вартості двох енергоблоків і високу ступінь локалізації виробництва обладнання в Україні. А нещодавно китайській компанії презентували також і проект «Енергетичний міст», вони повернулися додому вивчати його.

Чи буде конкуренція на конкурсі? За українським законодавством будь-яке державне будівництво не може відбуватися без конкурсу. В даному випадку мова йде про конкурс на приватно-державне партнерство. А у конкурсі може взяти участь будь-який інвестор.

І те, що міжнародний консорціум у складі Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l.та EDF Trading Limited брав участь у розробці конкурсної документації, не робить його переможцем автоматично. Дуже вірогідно, що китайські інвестори прийдуть на цей конкурс із своїми пропозиціями.

Від кого залежить початок будівництва блоків на Хмельницькій АЕС?Нещодавно «Енергоатом» отримав від вітчизняних регулюючих відомств позитивні висновки експертизи по ТЕО добудови енергоблоків Х3/Х4. Тепер висновки мають бути затверджені розпорядженням Кабінету міністрів.

Розпорядження дасть офіційні підстави підготувати всі супроводжуючі документи та проект окремого закону щодо будівництва нових блоків на ХАЕС. Проект закону планується подати до парламенту на початку 2018 року.

Протягом же 2018 року «Енергоатом» планує пройти всі організаційні процедури, перш за все – провести громадські слухання, щоб дотриматися всіх вимог законодавства стосовно спорудження нових ядерних об’єктів загальнодержавного значення. І працювати з депутатами, аби Верховна Рада схвалила закон про добудову блоків до кінця наступного року.

 Обновлен 17 янв 2018. Создан 13 янв 2018 
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
AVTOINDEX.COM Веб-справка - каталог сайтов Era.com.ua - Украинский портал Украинский образовательный портал «Репетитор». Учеба, курсы, репетиторы, тренеры, школы Украины. ЗНО, ВУЗы, рефераты. Каталог Крымского Театра Кукол Автошколы Украины Кредитка