O Katedrze

 
 

O Katedrze

Katedra języka ukraińskiego i literaturyO Katedrze

 

Katedra języka ukraińskiego i literatury

O Katedrze
Katedra języka ukraińskiego i literatury stanowi integralną część Wydziału Gospodarki Międzynarodowej i Zarządzania Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego imienia Wadyma Hetmana. W murach uniwersytetu Katedra języka ukraińskiego i literatury istnieje od 1961 r.
Aktualnym priorytetem pracowników Katedry jest rozwój wysokiej kompetencji językowej przyszłych specjalistów, ekonomistów, konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. W badaniach naukowych wykładowców Katedry przedstawiono oryginalne koncepcje autorskie ukraińskiego artystycznego i zawodowego ekonomicznego dyskursu, który uwzględnia narodowe i oryginalne elementy kroskulturalne. Stała współpraca z instytutami Narodowej Akademii Nauk i czołowymi uniwersytetami Ukrainy promuje rozwój językoznawstwa teoretycznego, w szczególności w dziedzinie stylistyki i terminoznawstwa, ulepszenie metod nauczania języka ukraińskiego jako obcego, a tym samym sprzyja stworzeniu nowoczesnego dialogu edukacyjnego pomiędzy studentami a wykładowcami.
Katedra ma trzy sekcje:
1. Sekcja języka ukraińskiego i literatury.
2. Sekcja języka ukraińskiego jako obcego i języka rosyjskiego jako obcego.
3. Sekcja języka polskiego.
Od 2003 roku kierownikiem Katedry języka ukraińskiego i literatury jest doktor nauk filologicznych, docent Łarysa Kozłowska.

Katedra zapewnia wykłady z następujących dyscyplin:
- normatywne:
1. Literatura ukraińska.
2. Język ukraiński (zgodnie z ukierunkowaniem zawodowym).
3. Język ukraiński jako język obcy.
4. Język rosyjski jako język obcy.
5. Język i literatura ukraińska dla słuchaczy Wydziału przygotowania do podjęcia studiów na uczelni.
 - do wyboru:
1. Kultura języka naukowego.
2. Język polski.
3. Współczesny kanon retoryczny.
    
Literatura ukraińska ustna i piśmienna - kurs języka i literatury, zadaniem którego jest kształtowanie wysokiej kompetencji językowej studentów w różnych stylach komunikacji, która integruje komponenty zarówno narodowe jak i międzykulturowe.
Zaakcentowano głównie pojęcia normy literackiej, kultury języka, co przewiduje wielopoziomową obserwację zjawisk językowych, celowości treściowej i efektywności artystyczno-estetycznej słowa w tekstach o stylu artystycznym, naukowym, oficjalnym i biznesowym.

Kultura języka naukowego - dyscyplina do wyboru, zapoznaje studentów ze współczesnym językowym obrazem naukowym świata, sprzyja podwyższeniu jakości komunikacji werbalnej studenta w dziedzinie działalności naukowej i zawodowej, kształtowaniu podstaw indywidualnej kompetencji językowej, co zapewni konkurencyjność przyszłego fachowca na współczesnym rynku pracy. Związek z dyscyplinami profilowymi jest ujawniony w reprezentacji językowej specyfiki oddzielnej specjalności gospodarczej, w realizacji językowej wyników studenckich badań naukowych. Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w przyszłej działalności naukowej ekonomistów, w praktyce prowadzenia biznesu.
 
Język ukraiński jako język obcy. Głównym celem tych kursów edukacyjnych jest jakościowe opanowanie systemu języków ukraińskiego i rosyjskiego przez studentów-reprezentantów innych kultur językowych, podwyższenie ich poziomu ogólnokształcącego, zapoznanie się z kulturą Ukrainy i kształtowanie szacunku do niej, a więc - pogłębienie komunikacji międzykulturowej.
Kompleksowe podejście do studiowania języków ukraińskiego i rosyjskiego jest zapewnione dzięki kształtowaniu u studentów niezbędnych umiejętności i zdolności we wszystkich rodzajach działalności językowej: zdolność rozumienia języka ukraińskiego i rosyjskiego, biegle mówić po ukraińsku i rosyjsku, poprawnie pisać, czytać i prawidłowo odpowiadać podczas słuchania.

Język polski. Celem dyscypliny "Język polski" jest praktyczne opanowanie języka polskiego i wykorzystanie jego w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Praktycznym i profesjonalnym celem kursu jest opanowanie przez studentów języka polskiego w ramach tematów programu.

Ukraiński język biznesu - to dyscyplina, która formuje wysoki poziom kompetencji językowej przyszłego fachowca w sferze komunikacji biznesowej; doskonali wiedzę humanistyczną studentów studiów ekonomicznych, umiejętności efektywnego wykorzystania środków językowych w odpowiednich sytuacjach komunikacji biznesowej.
Język ukraiński (zgodnie z ukierunkowaniem zawodowym) jest to dyscyplina, która pomoże studentom udoskonalić umiejętności językowe, zrozumieć specyfikę normy zawodowej, opanować podstawy właściwej terminologii zawodowej, sformowawszy odpowiedni poziom kompetencji językowej w komunikacji zawodowej (zakresy socjologii, psychologii, turystyki, edukacji zawodowej, analizy systemowej, nauk komputerowych).

Współczesny kanon retoryczny jest to nowa dyscyplina, która zapozna studentów z historią i osiągnięciami powszechnej i krajowej szkół retorycznych, sformuje rozumienie zasad współczesnego krasomówstwa, pomoże umiejętnie wystąpić przed jakimkolwiek docelowym audytorium, pogłębi wiedzę o specyfice ustnej komunikacji międzykulturalnej i etykiecie językowej.

 

АВТОБИОГРАФИЯ
катедра „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности”,
факултет „Математика и информатика”

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

Родена съм на 13.10.1957 г. в гр. Добрич. Средно образование съм завършила през 1975 г. в Математическата гимназия на същия град. През 1979 г. завърших специалност “Българска филология” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, магистърска степен и бях учител по български език и литература в с. Василево, окръг Добрич (1979-1980 г.). От 1981 г. живея във Велико Търново. В периода 1984-1985 г. съм била инспектор в Учебен отдел на ВТУ.

В продължение на 27 години (1986-2013 г.) работих в Народна библиотека „Петко Р. Славейков”. От 1993 до 2013 г. ръководих отдел “Справочно-библиографска дейност и краезнание” и отговарях за библиографската, краеведската и издателската работа в библиотеката.

През 1989 г.             завърших второто си висше образование, специалност

“Библиотекознание, библиография и научна информация” във Великотърновския университет. Същата година се явих на обявения от НБ “Св. св. Кирил и Методий”, София конкурс за научен сътрудник по краезнание и оттогава до 2013 г. бях член на научната секция по библиография към Националната библиотека. На заседания на Специализирания научен съвет при НБКМ бях избирана последователно за н. с. П степен (1993 г.) и за н. с. ! степен (2001 г.).

През 2006 г. участвах в образователна програма и специализация по проблемите на библиотекознанието в Националната библиотека на университета в Дебрецен, Унгария. През 2008 г. защитих пред научния съвет на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, София дисертация по научна специалност “Книгознание, библиотекознание, библиография” на тема “Мемоарите като източник за историята на края. Библиографско- книговедски подход” (рецензенти: проф. дфн Боряна Христова и доц. д-р Цветанка Панчева).

От 2005 до 2008 г. бях хоноруван преподавател, а от 2009 до 2013 г. - преподавател на втори трудов договор в катедра “Библиотекознание и масови комуникации” при

Стопански факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. През 2013 г. се явих на конкурс по направление „Обществени комуникации и информационни науки”, обявен от университета и оттогава работя като доцент в катедра „Книгоиздаване и библиотечно- информационни дейности”.

През последните 20 години имам участия в около 50 национални, регионални и международни научни конференции и сесии. Докладите ми от научните форуми са публикувани в научни сборници и списания. Научните ми интереси са в няколко области:

  • Методика и организация на краеведската дейност в библиотеките - публикувала съм проблемни статии, резултат от дългогодишната ми професионална дейност, свързана с библиотечното краезнание и управлението на краеведските информационни масиви.
  • История и култура на Велико Търново и региона в периодите Възраждане, Нова и Най-нова история - резултатите от проучванията ми са представени в статии и няколко научно-популярни книги.
  • История на краезнанието - темата съчетава личния ми и научен интерес към периода на Българското възраждане с научните и професионалните ми интереси в областта на краезнанието.
  • Книжовните процеси в периода на Българското възраждане - изследвам издателските приоритети, видовата и типовата структура на възрожденските книги.
  • Книжовните процеси по време на социализма в България - интересуват ме издателските поредици, съдържателната характеристика и цялостното оформление на социалистическата книга.
  • Научно-приложните ми занимания се изразяват в изготвянето на библиографии (прикнижни и самостоятелни издания), в голямата си част свързани с дейци, институции и събития във Великотърновския край.

доц. д-р Живка РадеваKontakt
Katedra języka ukraińskiego i literatury znajduje się przy ul. Melnikowa, 81, p. 307 w Kijowie. Kod pocztowy 04-050, Kijów; tel. +38 044 489-09-34; adres e-mail: ukrmova_lit@ukr.net.Обновлен 21 фев 2016. Создан 28 янв 2016 
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
AVTOINDEX.COM Веб-справка - каталог сайтов Era.com.ua - Украинский портал Украинский образовательный портал «Репетитор». Учеба, курсы, репетиторы, тренеры, школы Украины. ЗНО, ВУЗы, рефераты. Каталог Крымского Театра Кукол Автошколы Украины Кредитка